hero element

Oglas za imenovanje sudaca (NN 50/2023)

Oglas
Objavljeno: 12.05.2023.
Aktivan

Broj: OU- 63 /23 od 9. V. 2023. (2646)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenm vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22 te 16/23), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

2 suca Županijskog suda u Bjelovaru – građanski i kazneni odjel

1 suca Županijskog suda u Rijeci – kazneni odjel

1 suca Županijskog suda u Sisku – kazneni odjel

1 suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu – kazneni odjel

1 suca Županijskog suda u Šibeniku – kazneni odjel

2 suca Županijskog suda u Vukovaru – građanski odjel

3 suca Županijskog suda u Zagrebu – 1 kazneni odjel i 2 građanski odjel

1 suca Trgovačkog suda u Bjelovaru

2 suca Trgovačkog suda u Rijeci

1 suca Trgovačkog suda u Splitu.

Kandidat za suca županijskog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 3., dok kandidat za suca trgovačkog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca županijskog suda prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik najmanje deset godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidat za suca trgovačkog suda prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. dokaz o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

4. potvrdu čelnika tijela da je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu (kandidat koji je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu)

5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji su dužni pristupiti provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem, a koja se sastoji od izrade pisane radnje, bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati s ostvarenim pravom pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Tablica