hero element

Oglas za imenovanje sudaca (NN 53/2022)

Oglas
Objavljeno: 09.05.2022.
Aktivan

 

3 suca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske

1 suca Županijskog suda u Dubrovniku – građanski odjel

2 suca Županijskog suda u Puli – Pola – građanski odjel

2 suca Županijskog suda u Zagrebu – kazneni odjel

2 suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu – građanski odjel

1 suca Županijskog suda u Šibeniku – kaz­neni odjel.

Kandidat za suca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, kandidat za suca županijskog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću,

Kandidat za suca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske i županijskih sudova prijavi mora priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik najmanje 12, odnosno najmanje 10 godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji su dužni pristupiti provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem, a koja se sastoji od izrade jedne ili više pisanih radnji, bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati s ostvarenim pravom pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.