hero element

Oglas za imenovanje sudaca (NN 62/23)

Oglas
Objavljeno: 13.06.2023.
Aktivan

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22 i 16/23) objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

2 suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske – građanski odjel

3 suca Visokog kaznenog suca Republike Hrvatske

2 suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

1 suca Županijskog suda u Splitu – kazneni odjel

1 suca Županijskog suda u Osijeku – kazneni odjel.

Kandidat za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, a kandidat za suca županijskog suda mora ispunjavati uvjete iz članak 51. stavak 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske je prijavi dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik, odvjetnik ili javni bilježnik najmanje 15 godina, odnosno potvrdu nadležnog tijela da kao sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen pravosudni ispit ima najmanje 15 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita ili potvrdu da kao ugledni pravnik s položenim pravosudnim ispitom ima najmanje 20 godina radnog iskustva te dokaze o stručnom radu na određenom pravnom području i stručnim te znanstvenim radovima

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidati koji podnose prijavu za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a ne obnašaju pravosudnu dužnost, prijavi su dužni priložiti i:

1. diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju prava

2. svjedodžbu ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidat za suca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske te županijskog suda prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik najmanje 12, odnosno najmanje 10 godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 30 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji su dužni pristupiti provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem, a koja se sastoji od izrade pisane radnje, bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati koji će ostvariti pravo pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Tablica