hero element

Oglas za imenovanje sudaca (NN 65/24)

Oglas
Objavljeno: 03.06.2024.
Aktivan

Klasa: 704-02/24-01/01

Urbroj: 453-01/01-24-23 od 29. V. 2024. (3592)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22, 16/23, 83/23 i 155/23), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

2 suca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske

1 suca Županijskog suda u Dubrovniku – kazneni odjel

1 suca Županijskog suda u Karlovcu – kazneni odjel

2 suca Županijskog suda u Osijeku – građanski odjel

1 suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu – građanski odjel

2 suca Županijskog suda u Varaždinu – građanski i kazneni odjel

2 suca Županijskog suda Vukovaru – građanski i kazneni odjel

1 suca Županijskog suda u Zadru – građanski odjel

3 suca Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

1 suca Općinskog radnog suda u Zagrebu

3 suca Općinskog suda u Bjelovaru

1 suca Općinskog suda u Čakovcu

1 suca Općinskog suda u Gospiću

4 suca Općinskog suda u Rijeci

1 suca Općinskog suda u Sisku

8 sudaca Općinskog suda u Splitu

3 suca Općinskog suda u Šibeniku

1 suca Općinskog suda u Velikoj Gorici

2 suca Općinskog suda u Vukovaru

8 sudaca Općinskog suda u Zadru.

Kandidat za suca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 4., Zakona o Državnom sudbenom vijeću dok kandidat za suca županijskog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca općinskog mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske i županijskog suda prijavi mora priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik najmanje 12 odnosno 10 godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat za suca općinskog suda prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. dokaz o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

4. potvrdu čelnika tijela da je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu (kandidat koji je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu)

5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati. Ako kandidat podnosi prijavu na više sudova, prijavu i isprave koje je dužan dostaviti dostavlja za jedan sud u originalu ili ovjerenom presliku, a za ostale sudove u kopiji.

Kandidati koji su dužni pristupiti pisanoj provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem, a koja se sastoji od izrade jedne pisane radnje, bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati s ostvarenim pravom pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

 

Tablica