hero element

Oglas za imenovanje sudaca općinskih sudova i Trgovačkog suda u Rijeci (NN 34/22)

Oglas
Objavljeno: 17.03.2022.
Aktivan

Urbroj: OU-30/22 od 11. III. 2022. (1844)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine br. 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18. i 126/19), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

2 suca Općinskog suda u Dubrovniku

1 suca Općinskog suda u Gospiću

2 suca Općinskog suda u Koprivnici

4 suca Općinskog suda u Makarskoj

2 suca Općinskog suda u Metkoviću

8 sudaca Općinskog suda u Osijeku

1 suca Općinskog suda u Pazinu

1 suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu

6 sudaca Općinskog suda u Splitu

2 suca Općinskg suda u Varaždinu

1 suca Općinskog suda u Vinkovcima

3 suca Općinskog suda u Virovitici

3 suca Općinskog suda u Vukovaru

1 suca Općinskog suda u Zadru

1 suca Trgovačkog suda u Rijeci.

Kandidat za suca općinskog i trgovačkog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. dokaz o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike odnosno potvrdu nadležnog tijela da radi kao pravosudni dužnosnik (ako već obnaša pravosudnu dužnost)

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku. Ako kandidat podnosi prijavu na oglas za više sudova, prijavu i isprave koje je dužan dostaviti dostavlja u onoliko primjeraka na koliko se sudova javlja, s tim da je za jedan sud potrebno prijavu i isprave dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku, a za ostale sudove u kopiji.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji će ostvariti pravo pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.