hero element

Poništenje dijela oglasa (NN 32/2022)

Oglas
Objavljeno: 11.03.2022.
Aktivan

Urbroj: OU-78/21 od 9. III. 2022. (1765)

Državno sudbeno vijeće objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA OGLASA

za imenovanje 2 suca Županijskog suda u Osijeku – kazneni odjel, objavljenog u Narodnim novinama broj 123 od 17. studenoga 2021.