hero element

Poništenje dijela oglasa (NN 63/2022)

Oglas
Objavljeno: 06.06.2022.
Aktivan

Broj: OU-30/22 od 1. VI. 2022. (4156)

Državno sudbeno vijeće objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA OGLASA

za imenovanje 1 suca Općinskog suda u Vukovaru, objavljenog u Narodnim novinama broj 34 od 16. veljače 2022.