hero element

Priopćenje za javnost

Objavljeno: 19.09.2019.

Dana 19. rujna 2019. izvršna direktorica Gonga Jelena Berković, u razgovoru za N1 televiziju komentirala je reakciju DSV na slučaj Duhaček. Budući da je svojim komentarom pokazala nepoznavanje prava, to se ukazala potreba za sljedećim objašnjenjem.

Državno sudbeno vijeće ima zakonsku obvezu provoditi stegovne postupke protiv sudaca (čl. 66. Zakona o Državnom sudbenom vijeću), pa zato kao tijelo koje provodi stegovne postupke protiv sudaca, a radi poštivanja Ustava RH (čl. 28. i 121. Ustava), ne može istovremeno komentirati postupke pojedinih sudaca protiv kojih bi se zbog toga mogli pokrenuti stegovni postupci.

U tom smislu je jasna i praksa Europskog suda za ljudska prava u kojoj se ističe da se tijela i sudovi koji vode postupak moraju suzdržati od komentara o krivnji onog protiv kojeg se postupak vodi (Minelli v. Švicarska), kao i da su visoki pravosudni dužnosnici o tome dužni voditi računa prilikom davanja izjava (Peša v. Hrvatska, Khuzhin i dr. v. Russia, Matijašević v. Srbija).

Stoga, da bi moglo izvršavati svoju zakonsku obvezu vođenja stegovnih postupaka protiv sudaca, Državno sudbeno vijeće nije do sada, a niti će ubuduće komentirati postupke ili ponašanje sudaca koje mogu biti predmet stegovnog postupka, neovisno o traženju onih kojima se ustupa medijski prostor, a nemaju dovoljno znanja o predmetnoj materiji.

 

Predsjednik

Državnog sudbenog vijeća

Darko Milković