hero element

Priopćenje za javnost

Objavljeno: 01.10.2020.

Povodom netočnih i neutemeljenih navoda iznesenih u članku „Kako DSV izvodi prljavi manevar da pomogne HDZ-u blokirati izbor Radovana Dobronića na čelo Vrhovnog suda“ u tjedniku Nacional, dajemo sljedeće

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

1. Pred Državnim sudbenim vijećem protiv suca Radovana Dobronića 1. listopada 2020., pokrenut je stegovni postupak zbog stegovnog djela neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1., u svezi sa stavkom 3. točka 3. istog članka Zakona o Državnom sudbenom vijeću, zbog osnovane sumnje da je sudac, u jednogodišnjem razdoblju, bez opravdanog razloga, donio manje od 80% odluka utvrđenih Okvirnim mjerilima za rad sudaca (ispunio je 71,72% norme), a navedeni postupak je u tijeku.

2. Državno sudbeno vijeće godišnje ima veći broj stegovnih predmeta u radu zbog neispunjenja Okvirnih mjerila za rad sudaca (norme) i njih se rješava redoslijedom zaprimanja. U razdoblju od 2016. do danas pokrenuto je 27 stegovnih postupaka zbog neurednog obnašanja sudačke dužnosti (neispunjavanja Okvirnih mjerila za rad sudaca), od čega je u 18 predmeta postupak završen i sucima izrečena stegovna kazna, u jednom predmetu postupak je obustavljen jer je sudac razriješen sudačke dužnosti na vlastiti zahtjev, a u 8 predmeta postupak je još uvijek u tijeku.

3. Prednost pri rješavanju, odnosno prekoredno se rješavaju stegovni postupci u kojima su suci suspendirani (kao u predmetu osječkih sudaca).

4. Državno sudbeno vijeće u stegovnom postupku protiv suca Dobronića postupat će kad navedeni predmet dođe na red, po redoslijedu zaprimanja, a što svakako neće biti u periodu imenovanja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, da ne bi utjecali na postupak izbora.

5. Ne postoji propisana obveza prethodnog obavještavanja suca o stegovnom postupku od strane Državnog sudbenog vijeća, ali po našem saznanju većina predsjednika kolegijalno obavijesti suca da je pokrenut stegovni postupak.

6. Državnom sudbenom vijeću 13. rujna 2021. obratio se Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora dopisom kojeg je potpisao predsjednik Odbora Mišel Jakšić (SDP), tražeći podatke o stegovnom postupku protiv suca Dobronića te su navedenom Odboru isti dan dostavljeni zatraženi podaci, a za što je sudac Dobronić dao suglasnost (članak 10. stavak 4. Poslovnika Državnog sudbenog vijeća). Dakle, Državnom sudbenom vijeću s upitima se nije obratio HDZ kako se to netočno imputira u navedenom članku.

7. Zaključno, Državno sudbeno vijeće ne blokira izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske s obzirom da je predmetni stegovni postupak pokrenut 1. listopada 2020., odnosno prije objave javnog poziva.

Predsjednik Državnog sudbenog vijeća

Darko Milković