hero element

Savjetovanja s javnošću

Filtriraj po godini
19.10.2019.
Državno sudbeno vijeće objavljuje da je 19. listopada 2019. završilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Metodologije ocjenjivanja obnašanja sudačke dužnosti.
05.10.2019.

Savjetovanje traje od 5. listopada 2019. do 19. listopada 2019., a provodi se na internetskim stranicama Državnog sudbenog vijeća.

Nacrt Metodologije možete preuzeti u prilogu.

16.12.2018.
Državno sudbeno vijeće objavljuje da je 16. prosinca 2018. završilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Poslovnika o radu Državnog sudbenog vijeća.
16.12.2018.
Državno sudbeno vijeće objavljuje da je 16. prosinca 2018. završilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravila o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova.