hero element

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 13.09.2023.

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 21. rujna 2023., s početkom u 9,00 sati,  u dvorani 705 - Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

 

DNEVNI RED

  1. Provođenje razgovora s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Splitu,
  2. Imenovanje predsjednika Trgovačkog suda u Splitu po provedenom razgovoru,
  3. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Kutini, Općinskog suda u Osijeku, Općinskog suda u Pazinu, Općinskog suda u Puli – Pola i Općinskog suda u Makarskoj,
  4. Odlučivanje o trajnom premještaju sutkinje u Općinski sud u Varaždinu i
  5. Razno.
Tablica