hero element

13. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 31.10.2023.

13. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 9. studenog 2023., s početkom u 9,00 sati,  u dvorani 706 - Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje zapisnika o radu 9., 10. i 11. sjednice Državnog sudbenog vijeća,
  2. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Osijeku (NN 62/23), Županijskog suda u Slavonskom Brodu (NN 50/23), Županijskog suda u Rijeci (NN 50/23) i Županijskog suda u Šibeniku (NN 77/21),
  3. Imenovanje sudaca Županijskog suda u Osijeku, Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Županijskog suda u Rijeci i Županijskog suda u Šibeniku po provedenom razgovoru,
  4. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Bjelovaru (NN 68/23), Trgovačkog suda u Bjelovaru (NN 50/23) i Općinskog suda u Sisku,
  5. Provođenje razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu, Općinskog suda u Gospiću i Trgovačkog suda u Pazinu,
  6. Imenovanje predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu, Općinskog suda u Gospiću i Trgovačkog suda u Pazinu po provedenom razgovoru i
  7. Razno.
Tablica