hero element

20. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 28.02.2024.

20. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 7. ožujka 2024., s početkom u 9,00 sati,  u dvorani „Vidikovac“ - 706, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje zapisnika o radu 18. i 19. sjednice Državnog sudbenog vijeća
  2. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske (NN 62/23, Županijskog suda u Sisku (NN 50/23) te Općinskog suda u Slavonskom Brodu (NN 106/23, NN 137/23),
  3. Imenovanje sudaca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske i Županijskog suda u Sisku po provedenom razgovoru,
  4. Provođenje razgovora s kandidatima prijavljenim na poziv Vijeća za trajni premještaj sudaca u Trgovački sud u Zagrebu, Općinski sud u Sesvetama i Općinski kazneni sud u Zagrebu,
  5. Rasprava i odlučivanje o trajnom premještaju sudaca u Trgovački sud u Zagrebu, Općinski sud u Sesvetama i Općinski kazneni sud u Zagrebu,
  6. Imenovanje sudaca Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Sisku i Trgovačkog suda u Rijeci i
  7. Razno.

 

Tablica