hero element

25. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 26.06.2024.

25. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 4. srpnja 2024., s početkom u 9,00 sati i u petak, 5. srpnja 2024., s početkom u 8,30 sati  u dvorani Vidikovac, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ulica grada Vukovara 49/VII

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje zapisnika o radu 24. sjednice Državnog sudbenog vijeća,
  2. Provođenje razgovora s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Varaždinu i predsjednika Trgovačkog suda u Zadru,
  3. Imenovanje predsjednika Trgovačkog suda u Varaždinu i predsjednika Trgovačkog suda u Zadru po provedenom razgovoru,
  4. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Slavonskom Brodu (NN 40/24), suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske (NN 62/23), suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (NN 65/21) i suce Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (NN 62/23),
  5. Imenovanje sudaca Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske po provedenom razgovoru,
  6. Imenovanje sudaca Općinskog suda u Slavonskom Brodu i Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i
  7. Razno.
Tablica