hero element

3. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 22.03.2023.

3. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 30. ožujka 2023., s početkom u 8,30 sati, u dvorani  509, u zgradi Ministarstva pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/V.

DNEVNI RED

  1. Provođenje razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Sisku, Kazneni odjel (NN 98/20) i za dva suca Županijskog suda u Sisku, Građanski odjel (NN 100/22),
  2. Imenovanje sudaca Županijskog suda u Sisku (NN 98/20 i 100/22) po provedenom razgovoru,
  3. Razno.