hero element

68. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 12.01.2022.

68. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 20. siječnja 2022., s početkom u 9,30 sati i u petak, 21. siječnja 2022., s početkom u 9,00 sati u dvorani „Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje zapisnika o radu 65., 66. i 67. sjednice Državnog sudbenog vijeća,
  2. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Splitu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 21/20 i 130/20),
  3. Imenovanje sudaca Županijskog suda u Splitu  po provedenom razgovoru,
  4. Imenovanje sudaca Općinskog suda u Vukovaru i Općinskog suda u Vinkovcima,
  5. Razno.