hero element

71. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 17.03.2022.

71. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 24. ožujka  2022., s početkom u 9,00 sati i u petak, 25. ožujka 2022., s početkom u 8,30 sati u dvorani „Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

DNEVNI RED

 

  1. Prihvaćanje zapisnika o radu 70. sjednice Državnog sudbenog vijeća,
  2. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Splitu, Općinskog prekršajnog suda u Splitu i Općinskog suda u Šibeniku i
  3. Razno.