hero element

75. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 25.05.2022.

75. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 2. lipnja 2022., s početkom u 9,00 sati  u dvorani „Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje zapisnika o radu 74. sjednice Državnog sudbenog vijeća,
  2. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Koprivnici, Općinskog suda u Vinkovcima, Općinskog suda u Vukovaru, Općinskog suda u Makarskoj, Općinskog suda u Metkoviću, Općinskog suda u Dubrovniku i Županijskog suda u Osijeku,
  3. Imenovanje suca Županijskog suda u Osijeku po provedenom razgovoru i
  4. Razno.