hero element

77. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 06.07.2022.

77. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 14. srpnja 2022., s početkom u 9,00 sati, u dvorani "Vidikovac", Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.      

DNEVNI RED:

  1. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Općinskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Gospiću,
  2. Imenovanje sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske po provedenom razgovoru i
  3. Razno.