hero element

85. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 30.11.2022.

85. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 8. prosinca 2022., s početkom u 9,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

DNEVNI RED

 

  1. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Varaždinu, Županijskog suda u Karlovcu, Županijskog suda u Zadru i Županijskog suda u Šibeniku,
  2. Imenovanje sudaca Županijskog suda u Varaždinu, Županijskog suda u Karlovcu, Županijskog suda u Zadru i Županijskog suda u Šibeniku po provedenom razgovoru i
  3. Razno.