hero element

86. sjednica Državnog sudbenog vijeća

Najave
Objavljeno: 07.12.2022.

86. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 15. prosinca 2022., s početkom u 9,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

DNEVNI RED

  1. Provođenje razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Sisku, Općinskog suda u Rijeci i Općinskog suda u Vukovaru,
  2. Imenovanje predsjednika Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Sisku, Općinskog suda u Rijeci i Općinskog suda u Vukovaru po provedenom razgovoru,
  3. Provođenje razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Bjelovaru,
  4. Imenovanje sudaca Županijskog suda u Bjelovaru po provedenom razgovoru i
  5. Razno.