hero element

Odluke 5. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Odluke
Objavljeno: 11.05.2023.

Na 5. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 11. svibnja 2023., donesene su slijedeće odluke:

 • Za sutkinje Županijskog suda u Rijeci imenovane su Iva Smokvina Dadasović  i Kristina Vukelić Aničić
 • Za sutkinju Županijskog suda u Osijeku, Građanski odjel, imenovana je Jelena Bušić
 • Za suce Županijskog suda u Osijeku, Kazneni odjel, imenovani su Biljana Đilas, Vesna Osmanović i Mladen Radičević
 • Marija Knez, sutkinja Općinskog suda u Koprivnici, privremeno se upućuje na rad u Općinski sud u Zadru, na vrijeme od četiri godine, od 1. srpnja 2023.
 • Utvrđuje se Lidiji Jelavić, sutkinji Županijskog suda u Zagrebu, prestanak sudačke dužnosti s 23. lipnja  2023., zbog navršenih 70 godina života
 • Utvrđuje se Željku Lackoviću, sucu Općinskog suda u Varaždinu, prestanak sudačke dužnosti sa 7. kolovoza 2023., zbog navršenih 70 godina života
 • Zdravko Krajina, sudac Općinskog suda u Slavonskom Brodu, razrješava se sudačke dužnosti s 14. kolovoza 2023., na vlastiti zahtjev
 • Utvrđuje se Jasni Rađenović, sutkinji Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, prestanak sudačke dužnosti s 18. kolovoza  2023., zbog navršenih 70 godina života
 • Odobrava se zahtjev Anice Filipović, sutkinje Županijskog suda u Vukovaru, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe
 • Odobrava se zahtjev Mime Mrvoš, sutkinje Općinskog suda u Karlovcu, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe
 • Odobrava se zahtjev Ive Đuratovića, suca Općinskog suda u Novom Zagrebu, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe
 • Odbacuje se zahtjev Krešimira Biljana, suca Županijskog suda u Vukovaru, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obavlja poslove vanjskog suradnika u nastavi – predavača na Veleučilištu „Ladislava Ružičke“ u Vukovaru
 • Vesni Malenica, sutkinji Trgovačkog suda u Zagrebu, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 15. svibnja 2023.