hero element

Termin razgovora s kandidatima za suce

Termini razgovora
Objavljeno: 16.04.2024.

Razgovor s kandidatima za suce Županijskog suda u Rijeci (NN 137/2022), Općinskog suda u Gospiću (NN 32/24), Županijskog suda u Splitu (NN 62/23 i NN 156/22 i Općinskog suda u Zadru (NN 30/23 i NN 68/23) održat će se u četvrtak, 25. travnja 2024., u dvorani Državnog sudbenog vijeća u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

 Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

Županijski sud u Rijeci  9,30 sati

Tamara Torić

Robert Mihelj

Mirna Santini

Kristina Pavelić

Mladenka Paro-Rudić

Nataša Citković Vrkić

Martina Maršić

Ines Smokrović Kurilić

Kristina Vukelić Aničić

Mirela Popović Brletić

Nataša Peršić Brleković

Iva Ivanišević Mostovac

Gordana Denona-Kusijanović

Sonja Alač

Brankica Grgurić

Ana Zaborac

Iva Smokvina Dadasović

Općinski sud u Gospiću u 10,30 sati

Jano Malovac

Ivana Podolnjak

Županijski sud u Splitu u 10,45 sati (NN 62/23)

Marina Boko

Vuko Adžić Katalinić

Magda Davidović Glumac

Županijski sud u Splitu u 11,15 sati (NN 156/22)

Franica Barčot

Ivana Madunić

Mr. sc. Ivana Erceg Ćurić

Katica Bojčić Vidović

Krasna Batarelo

Mr. sc. Zrinka Tironi

Općinski sud u Zadru u 12,15 sati (NN 30/23, NN 68/23)

Iva Peričić Pejar NN 30/23, NN 68/23

Maja Poprženović NN 68/23

Mislav Marčić NN 68/23

Nataša Đaković NN 68/23

Nikola Bilan NN 30/23, NN 68/23

Jadranka Longin NN 30/23, NN 68/23

Danijela Števanja NN 30/23, NN 68/23

Danijela Jažić NN 68/23

Željana Vidović Labor NN 30/23, NN 68/23

Lara Menđušić NN 30/23, NN 68/23

Nikolina Grancarić NN 30/23, NN 68/23

Božana Mihalj NN 30/23, NN 68/23

Petra Kaštropil NN 68/23

Antea Barešić Lukić NN 68/23

Sanja Đurić NN 30/23, NN 68/23

Helena Stojić NN 30/23, NN 68/23

Senia Bušljeta NN 30/23, NN 68/23

Igor Njegovanović NN 68/23

Vera Miočić NN 68/23

Neva Lukin NN 68/23

Tablica