hero element

Termin razgovora s kandidatima za suce i predsjednike sudova

Termini razgovora
Objavljeno: 26.06.2024.

Razgovor s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Varaždinu, predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, suce Županijskog suda u Slavonskom Brodu (NN 40/24), suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske (NN 62/23), suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (NN 65/21) i suce Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (NN 62/23) održat će se u četvrtak i petak, 4. i 5. srpnja 2024., u dvorani „Vidikovac“ – 706, zgrada Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

 Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

Četvrtak, 4. srpnja 2024.

Trgovački sud u Varaždinu u 9,00 sati

Marija Levanić-Škerbić

Trgovački sud u Zadru u 9,15 sati

Tomislav Jurlina

Županijski sud u Slavonskom Brodu u 10,00 sati

Predrag Prevolšek

Vlado Novak

Damir Ronko

Silvija Sajfert

Vedran Pavelić

Darja Previšić

Vrhovni sud Republike Hrvatske

U 11,00 sati

Jadranka Anić-Matić

Ivan Stipčić

Dubravka Srečec Fletko

Sandra Artuković Kunšt, univ.spec.iur.

Nikola Ramušćak

U 12,00 sati

Perica Norac-Kevo

Tajana Polić

mr. sc. Alen Golub

Daniela Ukić

Ivica Veselić

U 13,00 sati

dr. sc. Lidija Vojković

Svjetlana Vidović

dr. sc. Jelena Čuveljak

mr. sc. Neri Radas

Petak, 5. srpnja 2024.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

U 8,30 sati

Nada Horvatović

Robert Završki

Marcela Soljačić Prester

Marjana Rajić

Ivana Bosnić-Kovačić

Josip Ćorluka

U 9,30 sati

Edhem Kapetanović

Katarina Perjanec Prstec

Gordana Prpić

Željka Babarović

Darjan Bižupić

Marija Nogalo

U 10,30 sati

Vlatkica Jurić

Ivana Šurjak

Marijana Galović

Darijo Lokas

Daniela Šola

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

U 12,00 sati

Marija Krajnović

Nikola Ribarić

Marija Šipek

Maja Hilje

U 12,45 sati

Iva Karin Šipek

Maja Josipović

Gordan Zubak

Radovan Raduka

Tablica