hero element

Termini razgovora s kandidatima za suce

Termini razgovora
Objavljeno: 23.08.2023.

Razgovor s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u NN 137/22), za suca Općinskog suda u Požegi (oglas objavljen u NN 30/23), suca Općinskog suda u Gospiću (oglas objavljen u NN 68/23), sudaca Općinskog suda u Crikvenici, Sjedište suda i Stalna služba u Krku, sudaca Općinskog suda u Rijeci i suca Općinskog suda u Puli – Pola (oglasi objavljeni u NN 30/23) održat će se u četvrtak, 31. kolovoza 2023., u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV. 

 

 Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u 9,00 sati

 

mr. sc. Senija Ledić

doc. dr. sc. Jelena Čuveljak

Ivica Veselić

mr. sc. Neri Radas

Svjetlana Vidović

Josip Turkalj

Tajana Polić

Daniela Ukić

Vlatka Fresl Tomašević

Sandra Artuković Kunšt univ.spec.iur.

Jadranka Anić-Matić

Nikola Ramušćak

Dubravka Srečec Fletko

Perica Norac-Kevo

 

Općinski sud u Požegi i Općinski sud u Gospiću u 11,00 sati

 

Davor Lovrić (OS Požega)

Maja Poprženović (OS Gospić)

Lucija Šimek (OS Požega, OS Rijeka, OS Pula - Pola)

 

Općinski sud u Crikvenici (Sjedište suda i Stalna služba u Krku) i Općinski sud u Rijeci u 11,45 sati

 

Katja Bajčić (OS Crikvenica - Sjedište i SS Krk)

Maja Pećar Kopajtić (OS Rijeka)

Severin Perger (OS Rijeka)

Ivana Podolnjak (OS Rijeka)

Jano Malovac (OS Crikvenica – Sjedište i SS Krk, OS Rijeka, OS Pula - Pola)

Valerija Baričević Frković (OS Rijeka)

Marina Blažić (OS Crikvenica – Sjedište i SS Krk, OS Rijeka)

Ivana Čolić Bagarić (OS Crikvenica – Sjedište i SS Krk, OS Rijeka)

Sanja Đurić (OS Crikvenica – Sjedište i SS Krk, OS Rijeka, OS Pula - Pola)

Marija Sušanj Tepša (OS Rijeka)

Ivana Blažević (OS Crikvenica – Sjedište i SS Krk, OS Rijeka)

Marija Jurić (OS Crikvenica - Sjedište, OS Rijeka)

Ana Sabljak (OS Rijeka)

Marija Turina (OS Crikvenica – Sjedište i SS Krk, OS Rijeka)

Žanet Vidović (OS Crikvenica - SS Krk, OS Rijeka)

Općinski sud u Puli – Pola u 13,00 sati

 

Ivan Turković

Jelena Mavrić

Elena Vukotić

Barbara Kancelar

Igor Jelinčić

Tablica