hero element

Termini razgovora s kandidatima za suce

Termini razgovora
Objavljeno: 29.11.2023.

Razgovor s kandidatima za dva suca Općinskog suda u Rijeci (oglas NN 106/23), suca Općinskog suda u Splitu (oglas NN 106/23) te za suce Trgovačkog suda u Splitu (oglasi NN 30/23 i 50/23) održat će se u četvrtak, 7. prosinca 2023., u dvorani „Vidikovac“ - 706, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

 

Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Općinski sud u Rijeci u 9,00 sati

 

Maja Poprženović (i za OS Split, TS Split NN 50/23)

Danijela Jažić

Maja Pećar Kopajtić

Grga Komadina

Severin Perger

Patrizia Muždeka Funčić

Marija Sušanj Tepša

Ana Sabljak

 

Općinski sud u Splitu, Trgovački sud u Splitu u 10,00 sati

 

Marija Kadić Brstilo (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Duje Karaman (za TS Split NN 30/23 i 50/23)

Danijela Mucić (za OS Split i TS Split NN 30/23)

Iva Mrkonjić Ljušanin (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Jelena Ćurković (za OS Split, TS Split NN 30/23)

Ines Vetma Hadrović (za OS Split, TS Split NN 50/23)

Mirna Veža (za OS Split, TS Split NN 30/23)

Marina Lovrić (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Sanja Vrgoč (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Helena Silić Ivanković (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Šime Tomić (za TS Split NN 30/23)

Tina Barić (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Matea Vuknić (za OS Split)

Katarina Višić (za OS Split, TS Split NN 30/23)

Lovrenka Kovačić Bućan (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Jelena Šarić (za OS Split, TS Split NN 50/23)

Lara Menđušić (za OS Split, TS Split NN 30/23)

Snježana Ćubić (za OS Split, TS Split NN 50/23)

Vedran Klafurić (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Sanja Đurić (za TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Jakov Marušić (za OS Split, TS Split NN 50/23)

Dino Hrustić (za OS Split, TS Split NN 30/23)

Mladenka Buljan (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Marijana Ostojić Kavain (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Helena Stojić (za OS Split, TS Split NN 30/23)

Darija Miše (za OS Split)

Ana Kuzmanić (za OS Split)

Ksenija  Adžić (za TS Split NN 50/23)

Nikolina Mandić (za OS Split, TS Split NN 30/23 i NN 50/23)

Maja Karaman Grbavac (za OS Split)

Maja Čelan (za OS Split, TS Split NN 50/23)

Zrinka Krečak (za OS Split)

 

 

Tablica