hero element

Mrežna aplikacija - IKS sustav

Mrežnoj aplikaciji suci pristupaju putem slijedeće poveznice:

https://iks.pravosudje.hr/

IKS sustav predstavlja platformu za podnošenje imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika/ica.
Sustav je izrađen modularno, u formi web aplikacije. Korisnici sustavu pristupaju putem internet preglednika.

Korisnička prava definirana su na razini modula aplikacije, a korisnici se u sustav prijavljuju putem Nacionalnog identifikacijskog sustava (NIAS), jednom od svojih vjerodajnica minimalne sigurnosne razine 3, ili preko domenskog poslužitelja Ministarstva pravosuđa.

TEHNIČKI PREDUVJETI
Za optimalno korištenje svih funkcija unutar sustava IKS potrebno je računalo s pristupom internetu, internet preglednik i preglednik PDF dokumenata.

KRATKI OPIS TIJEKA PROCESA

  • Svaki korisnik sustava kreira se od strane Administratora. Time se kreira osnovni korisnički račun.
  • Korisnici s dodijeljenom ulogom podnositelja imovinskih kartica (podnositelj odnosno pravosudni dužnosnik/ica) nakon inicijalnog kreiranja korisničkog računa mogu se prijaviti u sustav, ali popunjavanje imovinske kartice mogu započeti tek nakon što Administrator aktivira njihov račun.
  • Odmah nakon aktivacije korisničkog računa sustav automatski šalje Podnositelju e-mail poruku s informacijom o obvezi podnošenja imovinske kartice do određenog datuma. E-mail poruka šalje se na e-mail adresu Podnositelja navedenu u sustavu.
  • Nakon aktivacije korisničkog računa Podnositelj unosi podatke kroz obrazac za unos imovinske kartice. Po završetku unosa svih obveznih podataka, Podnositelj zaključava imovinsku karticu koja se zatim kroz sustav automatski šalje na potvrdu Administratoru.
  • Podnositelj ispisuje poslanu imovinsku karticu, istu ovjerava i u fizičkom obliku dostavlja Administratoru.
  • Tek po zaprimanju imovinske kartice u fizičkom obliku Administrator radi potrebne provjere dostavljene imovinske kartice te ukoliko je sve u redu, potvrđuje njen primitak.

PRIJAVA U SUSTAV
Sustavu suci pristupaju koristeći internet preglednik (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera...).
Prijava u sustav moguća je putem Nacionalnog identifikacijskog sustava (NIAS) ili preko domenskog poslužitelja Ministarstva pravosuđa.

NIAS
Prijava se putem Nacionalnog identifikacijskog sustava (NIAS) obavlja pomoću jedne od vjerodajnica izdanih u sklopu usluge e-Građani (token komercijalnih banaka, elektronička osobna iskaznica, osobni FINA certifikat i sl..). Sustav zahtjeva prijavu s vjerodajnicama minimalne sigurnosne razine 3.

Nakon što sudac odabere ovu opciju prijave, sustav će ga preusmjeriti na web stranicu Nacionalnog identifikacijskog sustava. U prvom koraku potrebno je dati odobrenje za nastavak procesa prijave na način da je potrebno kliknuti na "Dozvoli".

Nakon što sudac dozvoli nastavak procesa prijave, prikazat će se popis mogućih vjerodajnica te je potrebno odabrati vjerodajnicu s kojom žele napraviti prijavu i kliknuti "Prijava".

Ukoliko je prijava na NIAS sustavu bila uspješna, automatski će biti preusmjereni natrag na IKS sustav i moći će započeti rad u aplikaciji.

DOMENSKI POSLUŽITELJ MP AD
Prijavu putem domenskog poslužitelja Ministarstva pravosuđa suci vrše unosom korisničkih podataka (korisničko ime i lozinka) kojima se uobičajeno prijavljuju na svoje radno računalo.

Ova vrsta prijave moguća je isključivo s interne mreže Ministarstva pravosuđa.
Prijava je omogućena kroz dva domenska poslužitelja. Dužnosnici Vrhovnog suda RH kao domenski poslužitelj odabiru vsrh, dok svi ostali dužnosnici odabiru mprh.

Nakon unosa korisničkog imena i lozinke koje inače koriste pri prijavi na radno računalo potrebno je kliknuti na gumb "Prijava". Sustav će povezivanjem na domenski poslužitelj provjeriti valjanost unesenih korisničkih podataka i dopustiti prijavu u aplikaciju.

OSNOVE KORIŠTENJA APLIKACIJE
Nakon uspješne prijave u sustav prikazat će se početni ekran s mogućnošću odabira dviju osnovnih opcija.
Odabirom jedne od opcija može se pokrenuti proces unosa i predaje nove imovinske kartice ili pretraživanja i/ili ažuriranja prethodno unesenih imovinskih kartica.

Svaki padajući izbornik unutar sustava ima mogućnost pretraživanja unutar sadržaja.

Sva polja za unos koja su označena sa zvjezdicom obavezna su za unos.
Ukoliko se ne popune takva polja, sustav će na to upozoriti i neće dopustiti spremanje podataka.
Neka polja uz naziv mogu imati prikazanu ikonu "upitnik". Pozicioniranjem miša iznad ikone prikazat će se dodatne informacije vezane uz to polje.

Izvješća o imovini sudaca javno su objavljena putem mrežne aplikacije za podnošenje izvješća o imovini dana 4. siječnja 2021.

https://imovinske-kartice.pravosudje.hr