hero element

Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto stručni suradnik - vježbenik

Ostalo
Objavljeno: 13.10.2022.

Broj: OU - 102/22
Zagreb, 13. listopada 2022.

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/2017 i 89/19; u daljnjem tekstu: Uredba) te sukladno javnom natječaju objavljenom objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 109/22 od 21. rujna 2022., za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno sudbeno vijeće, na radno mjesto stručni suradnik - vježbenik, dana 13. listopada  2022. oglašava se sljedeća 

OBAVIJEST

I. Testiranje kandidata za radno mjesto stručni suradnik - vježbenik u Državnom sudbenom vijeću, održat će se dana 19. listopada 2022. s početkom u 09,30 sati u prostorijama Državnog sudbenog vijeća u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 49/IV, soba 409.

II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno članku 10. Uredbe.

III. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, podzakonskim aktima, drugom literaturom i bilješkama, te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.

IV. Neposredno nakon provedbe pisanog dijela testiranja, na razgovor s Komisijom biti pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja u pisanom dijelu testiranja, a sve sukladno članku 13. i 14. Uredbe. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog dijela testiranja, o čemu će kandidati biti  usmeno obaviješteni. Razgovor s Komisijom bit će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe.

V. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. 

VI. Sadržaj i način testiranja kandidata za radno mjesto stručnog savjetnika te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na mrežnoj stranici Državnog sudbenog vijeća: https://drzavnosudbenovijece.hr/hr