hero element

Odluke 25. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Odluke
Objavljeno: 04.07.2024.

Na 25. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 4. i 5. srpnja 2024., donesene su slijedeće
odluke:

 • Za predsjednicu Trgovačkog suda u Varaždinu imenovana je Marija Levanić-Škerbić, od 1.listopada 2024., na vrijeme od četiri godine
 • Za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru imenovan je Tomislav Jurlina, od 1. kolovoza 2024., na vrijeme od četiri godine
 • Za suce Županijskog suda u Slavonskom Brodu imenovani su Vedran Pavelić, Silvija Sajfert i Damir Ronko
 • Za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske imenovani su Robert Završki, Marjana Rajić i Ivana Bosnić-Kovačić
 • Za suce Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske imenovani su Radovan Raduka i Gordan Zubak
 • Za sutkinju Općinskog suda u Slavonskom Brodu imenovana je Miranda Gavrić Jularić
 • Za suca Općinskog kaznenog suda u Zagrebu imenovan je Kruno Mittermayer
 • Mariu Pešiću, sucu Općinskog suda u Zadru, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 23. srpnja 2024.
 • Ivici Krvavici, sucu Općinskog suda u Šibeniku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 28. srpnja 2024.
 • Antoniji Božina, sutkinji Općinskog suda u Zadru, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. kolovoza 2024.
 • Dolores Milaković, sutkinji Općinskog suda u Šibeniku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 7. kolovoza 2024.
 • Vesni Malenica, sutkinji Trgovačkog suda u Zagrebu, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 15. kolovoza 2024.
 • Tini Grgas, sutkinji Trgovačkog suda u Zadru, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 19. kolovoza 2024.
 • Odbacuje se zahtjev Tomislava Aralice, suca Županijskog suda u Zagrebu, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obavlja poslove recenzenta kataloga zbirke povijesnog oružja Muzeja grada Pazina
 • Odobrava se zahtjev Darije Miše, sutkinje Općinskog prekršajnog suda u Splitu, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe
 • Odobrava se zahtjev Silvie Gretschl-Kajba, sutkinje Općinskog suda u Vukovaru, za davanje poslovnog prostora u najam, uz obnašanje sudačke dužnosti
 • Utvrđuje se Ranku Marijanu, sucu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prestanak sudačke dužnosti sa 16. listopada 2024., zbog navršenih 70 godina života
 • Utvrđuje se Željku Šariću, sucu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prestanak sudačke dužnosti s 19. listopada 2024., zbog navršenih 70 godina života
 • Utvrđuje se Branku Medančiću, sucu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prestanak sudačke dužnosti s 24. listopada 2024., zbog navršenih 70 godina života
 • Željko Radačić, sudac Općinskog suda u Šibeniku, razrješava se sudačke dužnosti s 4. studenim 2024., na vlastiti zahtjev
 • Ana Cvitković, sutkinja Općinskog suda u Crikvenici, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62.stavak 2. točka 1., u svezi stavka 3. točka 1. i 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj je, na temelju, članka 63. stavak 1. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna razrješenje od dužnosti
 • Ana Cvitković, sutkinja Općinskog suda u Crikvenici, oslobađa se stegovne odgovornosti da bi počinila stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način iz članka 62. stavak 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenog vijeću
 • Draga Parag, sutkinja Općinskog suda u Koprivnici, oslobađa se stegovne odgovornosti da bi počinila stegovno djelo nepostupanje po odluci donesenoj u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku iz članka 62. stavak 2. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.
Tablica