hero element

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Psihološko testiranje
Objavljeno: 30.04.2024.

Pozivaju se, temeljem članka 56.a stavak 6. i 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19, 80/2022, 16/2023, 83/23 i 155/23), kandidati prijavljeni za oglašeno slobodno mjesto za suce Općinskog suda u Zadru (NN 30/23 i NN 68/23) i Općinskog suda u Gospiću (NN 32/24), na psihološko testiranje, koje će se održati u 9. svibnja 2024. u 14.30 sati na adresi  Zvonigradska broj 9. Testiranje će biti u prostoriji koja se nalazi u prizemlju tog Doma zdravlja.

Na psihološko testiranje pozivaju se sljedeći kandidati:

  1. Neva Lukin
  2. Vera Miočić
  3. Senia Bušljeta
  4. Nikolina Grancarić
  5. Željana Vidović Labor
  6. Jano Malovac
Tablica