hero element

Oglas za imenovanje predsjednika sudova (NN12/24)

Oglas
Objavljeno: 02.02.2024.
Aktivan

Klasa: 711-33/24-01/01

Urbroj: 453-01/01-24-4 od 29. I. 2024. (651)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19, 80/22, 16/23, 83/23 i 155/23), objavljuje

OGLAS

za mjesto predsjednika:

Županijskog suda u Varaždinu

Županijskog suda u Zadru

Općinskog suda u Zadru

Općinskog suda u Bjelovaru

Općinskog suda u Požegi

Općinskog suda u Varaždinu

Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu

Trgovačkog suda u Varaždinu

Trgovačkog suda u Zadru.

Kandidat za predsjednika suda može biti sudac iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda. Predsjednik suda može biti imenovan na dužnost u sudu istog stupnja najviše dva puta uzastopce. Predsjednik suda može ponovno biti imenovan na dužnost predsjednika suda nakon što je obnašao sudačku dužnost razmjerno vremenu na koje je prethodno bio imenovan predsjednikom suda.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis

2. program rada

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjet za imenovanje na dužnost predsjednika suda da u roku od 30 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu na oglas Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidati će na razgovor biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Tablica