hero element

Oglas za imenovanje sudaca (NN 68/23)

Oglas
Objavljeno: 26.06.2023.
Aktivan

Urbroj: OU- 63 /23 od 21. VI. 2023. (3585)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenm vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22 te 16/23), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

1 suca Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

1 suca Općinskog prekršajnog suda u Splitu

1 suca Općinskog radnog suda u Zagrebu

3 suca Općinskog suda u Bjelovaru

2 suca Općinskog suda u Dubrovniku

2 suca Općinskog suda u Đakovu

1 suca Općinskog suda u Gospiću

2 suca Općinskog suda u Karlovcu

2 suca Općinskog suda u Kutini

1 suca Općinskog suda u Makarskoj

3 suca Općinskog suda u Novom Zagrebu

3 suca Općinskog suda u Pazinu

1 suca Općinskog suda u Požegi

2 suca Općinskog suda u Puli – Pola

1 suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu

2 suca Općinskog suda u Varaždinu

1 suca Općinskog suda u Velikoj Gorici

1 suca Općinskog suda u Vukovaru

4 suca Općinskog suda u Zadru

1 suca Općinskog suda u Zlataru

1 suca Upravnog suda u Zagrebu

1 suca Upravnog suda Rijeci.

Kandidat za suca općinskog i upravnog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca općinskog i upravnog suda prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. dokaz o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

4. potvrdu čelnika tijela da je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu (kandidat koji je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu)

5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 30 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati s ostvarenim pravom pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Tablica