hero element

Odluke 19. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Odluke
Objavljeno: 15.02.2024.

Na 19. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 15. veljače 2024., donesene su slijedeće odluke:

- Za sutkinju Županijskog suda u Bjelovaru (NN 50/23), Građanski odjel, imenuje se Marija Huljev

- Za sutkinju Županijskog suda u Bjelovaru (NN 50/23), Kazneni odjel, imenuje se Anela Batinac

- Za sutkinju Županijskog suda u Bjelovaru (NN 106/23) imenuje se Jarmilka Kučera Slivar

- Za suca Općinskog suda u Vinkovcima (NN 30/23) imenuje se Bojan Živković

- Za suca Općinskog suda u Vinkovcima (NN 106/23, ispravak NN 108/23) imenuje se Tomislav Juzbašić

- Za suca Općinskog suda u Požegi imenuje se Mihovil Budimir

- Za sutkinju Općinskog suda u Dubrovniku imenuje se Ana Poljanić

- Za suca Općinskog suda u Zlataru imenuje se Saša Radojević

- Za sutkinju Trgovačkog suda u Bjelovaru imenuje se Slavica Brekalo

- Jasminka Kukuljević, sutkinja Općinskog suda u Đakovu, razrješava se sudačke dužnosti s 30. svibnja 2024., na vlastiti zahtjev

- Utvrđuje se Vasiliji Perić, sutkinji Općinskog suda u Rijeci, prestanak sudačke dužnosti s 21. ožujka 2024., zbog navršenih 70 godina života

- Vinka Pletikosa, sutkinja Općinskog suda u Šibeniku, razrješava se sudačke dužnosti s 15. svibnja 2024., na vlastiti zahtjev

- Mira Brnjevarac, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 31. svibnja 2024., na vlastiti zahtjev

- Sutkinjama Županijskog suda u Zagrebu Danieli Ukić i mr. sc. Neri Radas, sutkinji Županijskog suda u Splitu Svjetlani Vidović, sutkinji Županijskog suda u Bjelovaru Marini Parać Garma, sutkinji Županijskog suda u Velikoj Gorici Perici Norac-Kevo, sutkinji Županijskog suda u Rijeci Dubravki Srečec Fletko, sutkinji Općinskog građanskog suda u Zagrebu Lani Putrić i sucu Trgovačkog suda u Zagrebu Radovanu Raduki produljuje se privremeno upućivanje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 1. travnja 2024.

- Sutkinji Općinskog suda u Novom Zagrebu Ilijani Petyo, produljuje se privremeno upućivanje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 1. svibnja 2024.

- Obustavlja se stegovni postupak protiv Daniela Bana, suca Općinskog suda u Splitu, zbog stegovnog djela neurednog obnašanja sudačke dužnosti  iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću

- Obustavlja se stegovni postupak protiv Luce Farac, sutkinje Općinskog suda u Dubrovniku, zbog stegovnog djela neurednog obnašanja sudačke dužnosti  iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću

 

Tablica