hero element

Odluke 24. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Odluke
Objavljeno: 06.06.2024.

Na 24. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 6. lipnja 2024., donesene su slijedeće odluke:

Za suce Županijskog suda u Osijeku imenovani su Berislav Babić, Jasna Bratek, Tomislav Šimić, Anđela Bošković Rajković i Sanja Sušilović

Za sutkinju Županijskog suda u Zagrebu, Kazneni odjel (NN 50/23) imenovana je Ana Kovačević

Za sutkinje Županijskog suda u Velikoj Gorici imenovane su Tihana Cišper i Dragica Sirovica Hranilović

Za sutkinje Općinskog suda u Karlovcu imenovane su Zrinka Ban i Sanja Jovanović Karajić

Za suce Općinskog suda u Novom Zagrebu (oglas NN 68/23) imenovani su Marina Kapikul, Jan Torjanac i Ana Šimić Ivrlač

Za sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu, sjedište suda, imenovane su Martina Barić i Ivana Čuk

Za sutkinju Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, imenovana je Marina Blažić

Za sutkinju Općinskog radnog suda u Zagrebu imenovana je Nikolina Labuhar Bazina

Odobrava se Goranu Milakoviću, sucu Županijskog suda u Bjelovaru, obnašanje dužnosti predsjednika Registracijskog povjerenstva Hrvatskog rukometnog saveza, uz obnašanje sudačke dužnosti

Odobrava se Marijanu Bitangi, sucu Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, uz obnašanje sudačke dužnosti, obavljanje poslova člana Sveučilišnog vijeća Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“

Odobrava se Dijani Grancarić, sutkinji Županijskog suda u Zadru, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe

Odbija se zahtjev Gordane Mihela Grahovac, sutkinje Županijskog suda u Zagrebu, za sudjelovanje u radu  Komisije za rješavanje disciplinskih pitanja i prijepora između Hrvatskog olimpijskog odbora i članica, uz obnašanje sudačke dužnosti

Odbija se zahtjev Sande Bramberger Ostoić, sutkinje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, za sudjelovanje u radu  Komisije za rješavanje disciplinskih pitanja i prijepora između Hrvatskog olimpijskog odbora i članica, uz obnašanje sudačke dužnosti

Odbija se zahtjev Siniše Pleše, suca Županijskog suda u Zagrebu, za članstvo u Komisiji za rješavanje disciplinskih pitanja i prijepora između Hrvatskog olimpijskog odbora i članica, uz obnašanje sudačke dužnosti

Odbija se zahtjev Diane Preglej, sutkinje Županijskog suda u Zagrebu, za obavljanje dužnosti suca Suda časti pri Hrvatskoj psihološkoj komori, uz obnašanje sudačke dužnosti

Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2024., na vlastiti zahtjev

Katarina Petrović, sutkinja Općinskog suda u Virovitici, razrješava se sudačke dužnosti s 9. srpnja 2024., na vlastiti zahtjev

Anti Kvesiću, sucu Županijskog suda u Osijeku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 19. lipnja 2024.

Lovre Sardelić, sudac Općinskog suda u Dubrovniku,  privremeno se upućuje na rad u Trgovački sud u Zagrebu, na vrijeme od četiri godine, od 1. rujna 2024.

Obustavlja se stegovni postupak protiv Leandre Mojtić, sutkinje Upravnog suda u Splitu, da bi počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću

Mirna Panjan, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti  iz čl. 62. st. 2. t. 1., u svezi čl. 62. st. 3. t. 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj  je, na temelju čl. 63. st. 1. t. 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, izrečena novčana kazna od jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od dva mjeseca

Krešimir Pavlović, sudac Općinskog suda u Koprivnici, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz čl. 62. st. 2. t. 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa mu je, na temelju čl. 63. st. 1. t. 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena novčana kazna od jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od dvanaest mjeseci

Mr. sc. Zorislav Kaleb, Leon Kovačić i Slaven Vidmar, suci Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske,  Anela Batinac, Marija Huljev i Jarmilka Kučera-Slivar, sutkinje Županijskog suda u Bjelovaru, Katarina Žuk, sutkinja Županijskog suda u Sisku, Jasmina Drageljević, Maja Pavišić Cmrk i Veronika Sajfert, sutkinje Općinskog suda u Bjelovaru, Marija Marković, sutkinja Općinskog suda u Đakovu, Kamelija Matijašević, Nikolina Primorac, Sanela Samardžić i Marko Šimunić, suci Općinskog suda u Osijeku,  Ljuba Crnković i Marija Jurić, sutkinje Općinskog suda u Sisku, Maja Karaman Grbavac, Vedran Klafurić, Ana Kuzmanić, Marina Lovrić, Nikolina Mandić, Bože Šitum i Mirna Veža, suci Općinskog suda u Splitu, Tomislav Juzbašić i  Bojan Živković, suci Općinskog suda u Vinkovcima, Saša Radojević, sudac Općinskog suda u Zlataru, Slavica Brekalo, sutkinja Trgovačkog suda u Bjelovaru, Patrizia Muždeka Funčić i Marija Sušanj Tepša, sutkinje Trgovačkog suda u Rijeci te Zrinka Krečak, Lara Menđušić, Darija Miše i Marijana Ostojić Kavain, sutkinje Općinskog prekršajnog suda u Splitu, stupili su na dužnost 1. lipnja 2024.

Ivana Hruška Premužak, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, stupit će na dužnost 15. lipnja 2024.

Tablica