hero element

Termini razgovora s kandidatima za suce

Termini razgovora
Objavljeno: 10.01.2024.

Razgovor s kandidatima za suca Općinskog suda u Sesvetama (NN 30/23), suca Općinskog suda u Velikoj Gorici  (NN 68/23),  suce Općinskog suda u Šibeniku (NN 30/23 i 106/23), suca Općinskog suda u Dubrovniku (NN137/23) i suca Županijskog suda u Šibeniku (NN 50/23) održat će se u četvrtak, 18. siječnja 2024., u dvorani „Vidikovac“ - 706, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

Općinski sud u Sesvetama i Općinski sud u Velikoj Gorici u 9,00 sati

 

Maja Popreženović (OS V. Gorica, OS Šibenik NN 106/23)

Emilio Mrvica (OS V. Gorica, OS Šibenik NN 106/23)

Marija Mihaljević (OS Sesvete)

Mirna Mrčela (OS V. Gorica)

Glorjana Čičak (OS V. Gorica)

Maja Mitrović (OS V. Gorica)

Danijela Jažić (OS V. Gorica)

Lidija Đogaš Batovanja (OS V. Gorica)

Mladen Budiša (OS Sesvete, OS V. Gorica)

Katarina Tonković Pigac (OS Sesvete, OS V. Gorica)

Martina Preis (OS Sesvete)

Ivana Podolnjak (OS Sesvete)

Ines Celjak (OS Sesvete)

Slavica Brekalo (OS V. Gorica)

Andrea Dujmenović Iveljić (OS Sesvete, OS V. Gorica)

Doris Martinović (OS Sesvete, OS V. Gorica)

Josip Planinac (OS Sesvete)

Marina Blažić (OS Sesvete, OS V. Gorica)

Ivana Čolić Bagarić (OS Sesvete, OS V. Gorica)

Dora Lukačević (OS Sesvete, OS V. Gorica)

Sanja Đurić (OS Sesvete, OS V. Gorica, OS Šibenik NN 30/23, OS Dubrovnik)

Ana Bulatović (OS V. Gorica)

Nikolina Labuhar Bazina (OS Sesvete, OS V. Gorica)

Ileana Bebek (OS V. Gorica)

Martina Barić (OS V. Gorica)

Natalija Suvaljko Ljubek (OS Sesvete, OS V. Gorica)

Srečko Puhek (OS V. Gorica)

Marija Cipriš (OS Sesvete)

Marija Jurić (OS V. Gorica)

Ana Šimić Ivrlač (OS V. Gorica)

Saša Radojević (OS V. Gorica)

 

Općinski sud u Šibeniku u 11,15 sati

Duje Karaman (NN 30/23)

Blanka Parčina (NN 30/23)

Jadranka Longin (NN 30/23, NN 106/23)

Marina Lovrić (NN 30/23)

Martina Periša (NN 30/23, NN 106/23)

Lara Menđušić (NN 30/23, NN 106/23)

Anita Plenča (NN 30/23, NN 106/23)

Helena Stojić (NN 30/23, NN 106/23)

Ivana Grubišić (NN 106/23)

 

Županijski sud u Šibeniku u 12,15 sati

Sacha Borak

Nives Vrvilo

Josip Klisović

Dubravka Škalabrin

Tablica