hero element

Termini razgovora s kandidatima za suce

Termini razgovora
Objavljeno: 11.05.2023.

Razgovor s kandidatima za suca Županijskog suda u Velikoj Gorici (oglas objavljen u NN 27/22) i za suca Županijskog suda u Splitu (oglas objavljen u NN 137/22) održat će se u petak, 19. svibnja 2023., u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

 Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

Županijski sud u Velikoj Gorici u 9,00 sati

Ivana Bilušić

Tihana Bokan

Ivana Bujas

Darijo Lokas

Biljana Đilas

Sanda Hrsto

Ana Kovačević

Dubravka Pavišić

Mirjana Horvat

Ivona Horvatić

Katarina Žuk

Zvjezdana Murat Milas

 

Županijski sud u Splitu u 10,30 sati

Franica Barčot

mr. sc. Ivana Erceg Ćurić

Katica Bojčić Vidović

Krasna Batarelo

mr. sc. Zrinka Tironi

Tablica