hero element

Termini razgovora s kandidatima za suce i predsjednike sudova

Termini razgovora
Objavljeno: 27.09.2023.

Razgovor s kandidatima za suce Općinskog suda u Splitu (sjedište suda, Stalna služba u Supetru, Stalna služba u Trogiru i Stalna služba u Sinju – NN 30/23), suce Općinskog prekršajnog suda u Splitu (za sjedište suda, Stalna služba u Hvaru i Stalna služba u Supetru – NN 30/23), suca Općinskog prekršajnog suda u Splitu (NN 68/23), suca Upravnog suda u Rijeci (NN 68/23) i suce Županijskog suda u Vukovaru (NN 50/23) te za predsjednika Županijskog suda u Bjelovaru i predsjednika Općinskog suda u Osijeku, održat će se u četvrtak, 5. listopada 2023., u dvorani 706, Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Općinski sud u Splitu, Općinski prekršajni sud u Splitu u 10,00 sati

Marija Kadić Brstilo (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 68/23)

Duje Karaman (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i SS Supetar)

Maja Poprženović (za OPS Split NN 68/23 i za US Rijeka)

Blanka Parčina (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i SS Supetar, SS Hvar)

Danijela Mucić (za OS Split – sjedište suda; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Iva Mrkonjić Ljušanin (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Jelena Ćurković (za OS Split - sjedište suda, SS Trogir, SS Supetar; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i  SS Supetar)

Ines Vetma Hadrović (za OPS Split NN 68/23)

Mirna Veža (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Marina Lovrić (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i SS Supetar)

Sanja Vrgoč (OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i SS Supetar)

Helena Silić Ivanković (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i SS Supetar)

Šime Tomić (za OS Split – sjedište suda; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Željana Vidović Labor (za OS Split – sjedište suda)

Tina Barić (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i SS Supetar)

Bože Šitum (SS Sinj OS Split)

Marija Marković (za OPS Split NN 68/23)

Katarina Višić (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i SS Supetar, SS Hvar)

Lovrenka Kovačić Bućan (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i SS Supetar)

Jelena Šarić (za OPS Split NN 68/23)

Lara Menđušić (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i SS Supetar, SS Hvar)

Snježana Ćubić (za OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Vedran Klafurić (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj; OPS Split NN 30/23; OPS Split NN 68/23)

Sanja Đurić (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Supetar, OPS Split NN 30/23– sjedište suda i SS Supetar)

Dino Hrustić (za OS Split – sjedište suda; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Mladenka Buljan (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Marijana Ostojić Kavain (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Sinj, SS Supetar; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda i SS Supetar)

Animira Šimundić (za OS Split – Sjedište suda; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Helena Stojić (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Darija Miše (za OS Split – sjedište suda; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Ana Kuzmanić (za OS Split – sjedište suda)

Ksenija Adžić (za OS Split – sjedište suda; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Nikolina Mandić (za OS Split – sjedište suda, SS Sinj)

Maja Karaman Grbavac (za OS Split – sjedište suda, SS Trogir, SS Supetar)

Maja Čelan (za OPS Split NN 68/23)

Zrinka Krečak (za OS Split – sjedište suda; OPS Split NN 68/23; OPS Split NN 30/23 – sjedište suda)

Upravni sud u Rijeci u 12,00 sati

Danijela Jažić

Maja Pećar Kopajtić

Grga Komadina

Ivana Starčević

Valerija Baričević Frković

Patrizia Muždeka Funčić

Marija Sušanj Tepša

Marko Maljevac

Ivana Blažević

Ana Sabljak

Žanet Vidović

Goran Bukvić

Županijski sud u Vukovaru u 13,00 sati

Hrvoje Smital

Ivica Grubišić

Anica Pastović

Ivica Raguž

Ana Bosančić

Berislav Babić

Županijski sud u Bjelovaru u 13,30 sati

Goran Milaković

Općinski sud u Osijeku u 14,00 sati

Zrinka Šeks-Poštić

Tablica