hero element

Odluke 16. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Odluke
Objavljeno: 18.01.2024.

Na 16. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 18. siječnja 2024., donesene su slijedeće odluke:

 

 • Za sutkinju Županijskog suda u Šibeniku imenovana je Dubravka Škalabrin
 • Za suca Općinskog suda u Makarskoj imenovan je Duje Karaman
 • Za suce Općinskog suda u Osijeku imenovani su Ivana Hruška Premužak, Kamelija Matijašević, Nikolina Primorac, Sanela Samardžić i Marko Šimunić
 • Za suce Općinskog suda u Pazinu imenovani su Erica Golja, Nina Išić i Luka Zenić
 • Za sutkinje Općinskog suda u Puli – Pola imenovane su Nena Podrug i Elena Vukotić
 • Za sutkinju Upravnog suda u Rijeci imenovana je Ana Sabljak
 • Davorka Rukavina, sutkinja Općinskog suda u Vukovaru, trajno se premješta u Općinski sud u Vinkovcima, s 1. veljače 2024.
 • Sutkinji Općinskog suda u Novom Zagrebu Bugi Mrzljak Stenzel produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od tri godine, od 01. veljače 2024.
 • Sanja Klauda, sutkinja Općinskog suda u Bjelovaru, privremeno se upućuje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 1. ožujka 2024.
 • Ljiljana Hrastinski Jurčec, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti s 1. rujna 2024., na vlastiti zahtjev
 • Vanda Senta, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 29. veljače 2024., na vlastiti zahtjev
 • Ines Smoljan, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 31. ožujka 2024., na vlastiti zahtjev
 • Miloš Lojen, sudac Županijskog suda u Varaždinu, razrješava se sudačke dužnosti s 29. veljače 2024., na vlastiti zahtjev
 • Franka Zenić, sutkinja Županijskog suda u Zadru, razrješava se sudačke dužnosti s 31. siječnja 2024., na vlastiti zahtjev
 • Željko Cebalo, sudac Općinskog suda u Dubrovniku, razrješava se sudačke dužnosti s 30. travnja 2024., na vlastiti zahtjev
 • Ivici Krvavici, sucu Općinskog suda u Šibeniku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 28. siječnja 2024.
 • Antoniji Božina, sutkinji Općinskog suda u Zadru, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. veljače 2024.
 • Dolores Milaković, sutkinji Općinskog suda u Šibeniku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 7. veljače 2024.
Tablica