hero element

Odluke 20. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Odluke
Objavljeno: 07.03.2024.

Na 20. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 7. ožujka 2024., donesene su slijedeće odluke:

 • Za suce Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske imenovani su mr. sc. Zorislav Kaleb, Leon Kovačić i Slaven Vidmar
 • Za sutkinju Županijskog suda u Sisku imenovana je Katarina Žuk
 • Mr. sc. Leon Širić, sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu, trajno se premješta u Trgovački sud u Zagrebu, s 1. svibnja 2024.
 • Jasnica Rodić, sutkinja Općinskog suda u Velikoj Gorici, trajno se premješta u Općinski sud u Sesvete, s 1. svibnja 2024.
 • Iva Kero, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu, trajno se premješta u Općinski kazneni sud u Zagrebu, s 1. siječnja 2025.
 • Za sutkinje Općinskog suda u Sisku imenovane su Ljuba Crnković i Marija Jurić
 • Za sutkinje Općinskog suda u Bjelovaru imenovane su Jasmina Drageljević, Maja Pavišić Cmrk i Veronika Sajfert
 • Za sutkinje Trgovačkog suda u Rijeci imenovane su Patrizia Muždeka Funčić i Marija Sušanj Tepša
 • Mate Kukavica, sudac Općinskog suda u Novom Zagrebu, privremeno se upućuje na rad u Općinski sud u Makarskoj, na vrijeme od četiri godine, od 1. lipnja 2024.
 • Utvrđuje se Denis Pancirov-Parcen, sutkinji Županijskog suda u Splitu, prestanak sudačke dužnosti sa 16. lipnja 2024., zbog navršenih 70 godina života
 • Odobrava se zahtjev Lidije Bošnjaković, sutkinje Županijskog suda u Zagrebu, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe
 • Odobrava se Mirjani Jelavić, sutkinji Općinskog suda u Virovitici, prodavanje vlastitih umjetničkih djela, uz obavljanje sudačke dužnosti
 • Odobrava se zahtjev Božidara Horvata, suca Županijskog suda u Osijeku, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i poslove člana Sveučilišnog vijeća javnog Sveučilišta Sjever
 • Odobrava se dr. sc. Tanji Pavelin, sutkinji Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, sudjelovanje u radu Žalbenog vijeća za antidoping Hrvatskog olimpijskog odbora, uz obnašanje sudačke dužnosti
 • Anti Kvesiću, sucu Županijskog suda u Osijeku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 19. ožujka 2024.
 • Ankica Karuc, sutkinja Općinskog suda u Zadru, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna razrješenje od dužnosti
 • II Ankica Karuc, sutkinja Općinskog suda u Zadru, oslobađa se stegovne odgovornosti da bi počinila stegovno djelo izazivanja poremećaja u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti iz članka 62. stavak 2. točka 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću i stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način iz članka 62. stavak 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću
 • Jaroslav Mahaček, sudac Općinskog suda u Požegi, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna ukora
 • Vjenceslav Oštarić, sudac Općinskog suda u Zadru, oslobađa se stegovne odgovornosti da bi počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. u svezi stavka 3. točka 3.  Zakona o Državnom sudbenom vijeću
 • Marisa Matić, sutkinja Općinskog suda u Splitu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. u vezi sa stavkom 3. točkom 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena novčana kazna od jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od šest mjeseci
 • Ana Poljanić, sutkinja Općinskog suda u Dubrovniku, stupila je na dužnost 1. ožujka 2024.
 • Ivana Blažević i Valerija Baričević-Frković, sutkinje Općinskog suda u Rijeci, stupile su na dužnost 1. ožujka 2024.
 • Katja Bajčić, sutkinja Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku i Marija Turina, sutkinja Općinskog suda u Crikvenici, stupile su na dužnost 1. ožujka 2024.
Tablica